Mantrailing

Mantrailing je spasilačka kinološka disciplina koja se koristi u potragama za određenim osobama. Za razliku od klasične spasilačke discipline gdje pas traži čovjeka po općem mirisu ljudi, u mantrailingu pas slijedi trag izgubljene osobe po njenom specifičnom mirisu.

Kome je tečaj namijenjen:
 • vlasnicima pasa koji su završili početni tečaj i željeli bi nastaviti raditi sa psom,
 • vlasnicima koji žele raditi sa psom aktivnosti koje angažiraju osjetilo njuha, najvažnije osjetilo u pasa
 • vlasnicima koji žele fizički i mentalno zaposliti psa, te kroz rad produbiti odnos sa psom
 • plahim psima i psima vezanim za vlasnika
 • psima koji ne vole društvo drugih pasa
 • fizička spremnost psa nije bitna

Zahtjevnost:

 • uvjet za upis je završen početni tečaj, pas mora znati osnove poslušnosti jer se na tečaju bavimo isključivo spasilačkom disciplinom
 • disciplina je primjerena za sve pse, dob niti fizička spremnost psa i vodiča nisu bitni

Potrebna oprema: kutijica ili tuba za nagradice, osnovna oprema (oprsnica i povodnik dužine 10 m), osobni predmet koji će služiti za traženje

Trajanje tečaja: 10 sati

Što ćete naučiti:

 • koja je razlika između air scentinga i mantrailinga
 • kako osvijestiti nos – čime se pojačava želja za traženjem
 • uzimanje mirisa s predmeta
 • intenzivni početak traga
 • kako pratiti topli trag na travi, u šumi i na makadamu
 • socijalizirat ćete psa na okolinu, mirise, zvukove, materijale, ljude, životinje
 • kako čitati govor tijela pasa i prepoznati ponašanje prilikom praćenja traga

Cijena tečaja: 1.000,00 kn

Gdje se održava tečaj: tečaj će se održavati na lokacijama u gradu i prirodi/šumi

*Mantrailing održavamo isključivo kao rekreativnu disciplinu.

Rezervirajte svoje mjesto!