MANTRAILING

Mantrailing je spasilačka kinološka disciplina. Za razliku od tradicionalne spasilačke discipline koja se koristi za traženje bilo kojeg čovjeka, mantrailing se koristi za traženje točno određene osobe po njenom specifičnom mirisu.

Kome je tečaj namijenjen:

 • vlasnicima pasa koji su završili početni tečaj i željeli bi nastaviti raditi sa psom
 • vlasnicima koji žele raditi sa psom aktivnosti koje angažiraju osjetilo njuha, najvažnije osjetilo u pasa
 • vlasnicima koji žele fizički i mentalno zaposliti psa, te kroz rad produbiti odnos sa psom
 • plahim psima i psima vezanim za vlasnika
 • psima koji ne vole društvo drugih pasa
 • fizička spremnost psa nije bitna

Zahtjevnost:

 • uvjet za upis je završen početni tečaj ili individualna poduka, pas mora znati osnove poslušnosti jer se na tečaju bavimo isključivo spasilačkom disciplinom
 • disciplina je primjerena za sve pse, dob niti fizička spremnost psa i vodiča nisu bitni

Potrebna oprema: kutijica ili tuba za nagradice, osnovna oprema (oprsnica i 10 m povodnik), osobni predmet koji će služiti za traženje

Trajanje tečaja: 10 sati

Što ćete naučiti:

 • koja je razlika između air scentinga i mantrailinga
 • kako osvijestiti nos – čime se pojačava želja za traženjem
 • uzimanje mirisa s predmeta
 • intenzivni početak traga
 • kako pratiti topli trag na travi i u šumi i na makadamu
 • socijalizirat ćete psa na okolinu, mirise, zvukove, materijale, ljude, životinje
 • kako čitati govor tijela pasa i prepoznati ponašanje prilikom praćenja traga

Cijena tečaja: 150,00 EUR

Gdje se održava tečaj: tečaj će se održavati na lokacijama u gradu i prirodi/šumi

*Mantrailing održavamo isključivo kao rekreativnu disciplinu.